skip to Main Content
Hot line 0982 895 758 tuanngocttsme.jsc@gmail.com

Bảo dưỡng tủ an toàn sinh học cấp 2 (ESCO)

Ngày 09/3/2019 Kỹ sư của Tuấn Ngọc Medical là Nguyễn Hữu Phúc và Nguyễn Đức Công , Trần Xuân Khải đã hoàn thành bảo trì bảo dưỡng định kỳ tủ an toàn sinh học cấp 2 của ESCO, tại Bệnh Viện.
Bảo trì bảo dưỡng  được hoàn thành theo đúng quy trình bảo dưỡng định kỳ thiết bị của Tuấn Ngọc Medical  tại Việt Nam. Theo đó các thiết bị đã và đang cung cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam sẽ được kỹ sư của chúng tôi bảo trì định kỳ 06 – 12 tháng / lần và kéo dài đến khi hết tuổi thọ của thiết bị. Tại những bệnh viện đang sử dụng các sản phẩm của Tuấn Ngọc Medical các cán bộ bác sỹ đều rất hài lòng với các quy trình chăm sóc khách hàng sau bán hàng của Tuấn Ngọc Medical đặc biệt là quy trình bảo dưỡng bảo trì định kỳ thiết bị.
Dưới đây là một số hình ảnh mà Kỹ sư Phúc và Khải ,Công đã ghi lại trong quá trình đi bảo trì thiết bị.
ĐỐI TÁC
Luvis
Medtronic
Coviden
Busch
Siemen
Orion
Esco
Olympus1
Mediontur1
Steris
Airtech
Hitachi
Hill Rom1
Erbe1
Fluke1
C&u1
Ge1
Haier1
Reetech Eftzic611
Al Ko 1
Back To Top
Search