skip to Main Content
Hot line 0982 895 758 tuanngocttsme.jsc@gmail.com
1. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
– Bước 1: Khách hàng đặt hàng.
– Bước 2: Khách hàng và bộ phận kinh doanh xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email) hoặc ký hợp đồng.
– Bước 3: Khách hàng thanh toán trước bằng cách chuyển khoản số tiền tương ứng với dịch vụ mà khách đã đặt.
– Bước 4: Bộ phận kinh doanh kiểm tra và chuyển hàng.
– Bước 5: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng
2. Thanh toán tại điểm giao dịch
– Bước 1: Khách hàng đặt hàng.
– Bước 2: Khách hàng và Bộ phận kinh doanh xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email) hoặc ký hợp đồng.
– Bước 3: Bộ phận kinh doanh xác nhận thông tin khách hàng.
– Bước 4: Khách hàng đến văn phòng / kho của Công ty CPTM & DVKT TBYT Tuấn Ngọc
– Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán.
ĐỐI TÁC
Luvis
Medtronic
Coviden
Busch
Siemen
Orion
Esco
Olympus1
Mediontur1
Steris
Airtech
Hitachi
Hill Rom1
Erbe1
Fluke1
C&u1
Ge1
Haier1
Reetech Eftzic611
Al Ko 1
Back To Top
Search